--------- TISK ZE STRÁNEK www.davidsamek.cz ---------

Základní informace k metodě rodinných konstelací

Pro představení metody použiji fiktivní rozhovor, který vedu sám se sebou. Všechny uvedené informace odpovídají mému stupni poznání a rozhodně nejsou nijak definitivní a neměnné. Je na každém, aby si o tom udělal svůj názor.

 

Několik krátkých vět k úvodu:

Konstelace jsou v současné době "populární a oblíbenou" technikou. Mnoho lidí konstelace vede a je zde také spousta skvělých a inspirujících učitelů. Přesto se konstelace mohou stát určitou pastí na naší individuální (hledající) cestě v tom smyslu, že naši pozornost jednoduše vedou do minulosti místo toho, abychom se zaměřili na budoucnost. Tím neříkám, že minulost není důležitá. Je. Ale jen do určité úrovně (zde bych mohl citovat W. Nellese: "Minulost je popelnice bez dna." a "Vše končí u našich rodičů."). Je potřeba do minulosti vykročit a jít k rodičům, ale s cílem, abychom mohli odejít s láskou a jako dospělí. Díky tomu se můžeme k minulosti otočit zády a vykročit vpřed s láskyplnou podporou těch, kteří tu byli před námi.

 

 

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou zobrazením "skrytých" vazeb mezi jednotlivými částmi nějakého většího celku, např. členy rodiny, odděleními ve firmě, státy v EU,.... Nejčastěji se konstelace staví na rodinné vztahy a vazby....odtud spojení rodinné konstelace.

 

Co je myšleno "skrytými vazbami"?

Bylo vypozorováno, že každý znás je určitým způsobem zapleten do vztahů a osudů jednotlivých členů naší rodiny, ať už se jedná o tzv. původní rodinu (maminka, tatínek, sourozenci,...) nebo tzv. stávající rodinu (partneři, partnerky, děti,....).

 

Co to znamená zapleten?

Jde o to, že děti (a každý z nás je stále dítětem našich rodičů) mají přirozenou snahu a tendenci "napravovat" (dávat do pořádku) všechny nespravedlivost, těžkosti, problémy, ...., které osud do života rodiny přinesl. Může se jednat např. o předčasnou smrt někoho blízkého, rozchod rodičů nebo jen náš pocit, že jsme od rodičů něco nedostali. Dítě pak cítí vinu za to, co se stalo a je ochotno udělat cokoliv pro to, aby se daná věc "napravila".

 

A proč to dítě dělá?

Dítě to dělá dobrovolně (z lásky) a nevědomně. A v každém z nás je pak takové malé dítě, které nás stále ovlivňuje (nevědomně v tom smyslu, že na vědomé úrovni si to neuvědomujeme, ale uvnitř sebe máme pocit, že něco není "v pořádku"). Konstelace nám pak dává možnost se na tyto skryté vazby podívat, uvědomit si svoje místo v celém systému a pokud chceme, pak i možnost změnit náš přístup (postoj, úhel pohledu) k ostatním členům.

 

Jak mi konstelací  pomůžeš?

Především je potřeba přijmout fakt, že konstelace není pilulka, která se bere např. před spaním. Konstelace nedokáže změnit to, co se stalo - není to růžová barva, kterou bychom všechno natřeli a tvářili se, že je všechno v úžasném pořádku. Konstelace nám spíše dává možnost uvidět realitu takovou, jaká skutečně je, bez onoho dětského pohledu a dává nám příležitost a možnost změnit úhel pohledu na to, co se stalo. S tím pak souvisí i naše ochota tento nový pohled přijmou nebo alespoň si dovolit připustit, že to může být tak, jak nám konstelace ukazuje. Obecně lze řící, že čím více do toho dáme, tím více dostaneme.

 


 

Jak se konstelace staví

Co je potřeba k tomu, abych si mohl postavit svojí konstelaci?

Hlavní je chtít. Mít skutečně zájem něco změnit. Konstelace nestavím ze zvědavosti. Někteří lidé, kteří stavějí konstelace chtějí vědět zakázku nebo motivaci. Mě zajímá, co je bolavého nebo co nefunguje, např. nerozumím si s mámou, nedokáži udržet vydělané peníze, s každým partnerem se nakonec rozejdu, děti jsou nezvladatelné,....

 

Musím se na konstelaci nějak připravit?

Ne. Někdy může být přínosné, pokud ten, kdo si konstelaci staví zná základní informace o rodině, tj, zda někdo zemřel před 50 lety věku, zda někdo přišel o majetek, měl nějakou nemoc,.... - stačí základní fakta. Může se i stát, že tyto informace nejdou zjistit a konstelace lze postavit i bez toho.

 

Máš nějaká pravidla pro stavění konstelací?

Mám několik pravidel. Stavím konstelaci jen tomu, kdo je přítomný a kdo chce (nedokáži např. postavit konstelaci pro manžela, který je doma). Dále respektuji svobodnou vůli každého účastníka a jeho dobrovolnou volbu se konstelace zúčastnit.

 


 

Jak konstelace fungují

Jak konstelace fungují?

 

Konstelace pracují s naším vnitřní obrazem. Pokud v konstelaci stojí např. zástupce za mámu a tátu, tak je to můj obraz (přesvědčení, úhel pohledu) o nich. To, s čím se pak pracuje je zase vnitřní obraz, který se v průběhu konstalace mění a úžasné na tom je, jak rychle se tento obraz dokáže změnit např. od úplného odmítání k plnému přijetí.

 

Tím, že změníme svůj vnitřní obraz, změníme to, jak vnímáme svět okolo sebe a tím se změní vše okolo nás.

 

S čím se v konstalcích pracuje?

 

Základem práce je dovolit si vnímat svoje pocity - to se hlavně týká zástupců, které si vybere ten, kdo si konstalaci staví (např. táta, máma, bratr,...). Důležité je to, že všechny pocity (příjemné i nepříjemné), které se u zástupců objeví jsou v pořádku. Dokonce se může stát, že zástupce necítí žádné pocity. A i to může být v pořádku. Ty pocity mohou být někdy tak silné, že nutí zástupce k tomu, aby se posunul, jinak natočil,....

 

  
--------- TISK ZE STRÁNEK www.davidsamek.cz ---------